Bug 3394 - source IP for ldns-notify
source IP for ldns-notify
Status: NEW
Product: ldns
Classification: Unclassified
Component: drill/tools
1.6.x
x86_64 Linux
: P5 enhancement
Assigned To: LDNS dev team
Depends on:
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2017-12-07 10:51 CET by Willem Toorop
Modified: 2017-12-07 10:51 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Willem Toorop 2017-12-07 10:51:36 CET
Ik heb een kleine feature request voor de tool ldns-notify.
Zou het mogelijk zijn hier een argument aan toe te voegen om
het source IP van het NOTIFY packet te kiezen, zoals bv. dig
(-b) en drill (-I) ook hebben voor gewone DNS queries?

Aangezien notify vaak enkel vanop een specifiek IP toegelaten
wordt, is het niet altijd mogelijk de tool te gebruiken op
een nameserver met meerdere (service) IP's.